Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Dokument, opracowany przez Sekcję Żywieniową Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, stanowi aktualizację zaleceń dotyczących żywienia zdrowych, urodzonych o czasie niemowląt. Przeznaczony jest dla wszystkich grup zawodowych sprawujących opiekę naddzieckiem do 1. roku życia. Jako metodykę opracowania przyjęto adaptację do warunków polskich istniejących wiarygodnych wytycznych stworzonych przez towarzystwa naukowe, renomowane instytucje i zespoły ekspertów. W tym celu utworzono grupę do wyszukiwania istniejących wytycznych i oceny ich pod kątem jakości, aktualności i możliwości przyjęcia w warunkach polskich. Przygotowana pierwsza wersja zaleceń została zrecenzowanaprzez wszystkich członków interdyscyplinarnego zespołu opracowującego niniejszy dokument, przyszłych użytkowników, w tym przedstawicieli środowiska pediatrów, lekarzy rodzinnych, dietetyków, jak również decydentów opieki zdrowotnej (przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia) oraz przedstawicieli rodziców/opiekunów. W wyniku konsultacji opracowana została ostateczna postać zaleceń. Częścią dokumentu jest skrócony schemat żywieniaprzeznaczony do codziennego użytku przez rodziców/opiekunów dziecka. Kolejna aktualizacja planowana jest nie później niż po 3. latach od publikacji obecnych zaleceń.

Abstract:

The document, developed by the Committee on Nutrition of the Polish Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, is an update of recommendations for feeding healthy term infants. The document is intended for use by all health care providers involved in caring for a child upto 1 year of age. Evidence for the recommendations was obtained by adapting trustworthy guidelines developed by scientific societies, renowned institutions, and expert organizations. For this purpose, a working group was established that searched for and retrieved guidelines and other relevant documents and then assessed their quality, content, and applicability to the Polish setting. A draft of the document was sent to all co-authors and future users, including pediatricians, family physicians, dieticians, health care decision makers (representatives of the Ministry of Health), and representatives of the parents/guardians, for review and further comments. All critical feedback was considered and changes were incorporated as necessary. Part of this document is a short summary of infant feeding for everyday use by parents/guardians. An update of current recommendations is planned for no later than 3 years from now.author-image

Grupa Ekspertów