Zastosowanie glikokortykoidów miejscowych w chorobach skóry, przewodu pokarmowego i układu oddechowego


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ze względu na swoje właściwości przeciwzapalnei immunosupresyjne glikokortykosteroidy znalazły zastosowaniew leczeniu wielu schorzeń. W porównaniudo glikokortykosteroidów działających systemowo glikokortykosteroidymiejscowe wykazują mniej działańniepożądanych przy niekiedy podobnej skuteczności.Autorzy przedstawiają mechanizm działania oraz zastosowanieglikokortykosteroidów miejscowych w wybranychjednostkach chorobowych.

Abstract:

Due to their anti‑inflammatory and immunosuppressiveproperties corticosteroids are prescribed in manyvarious disorders. Topical corticosteroids in comparisonto systemic corticosteroids have less side effectsand not rarely show similar efficacy. Authors presentmechanism of action and indications for use of corticosteroidsin selected diseases.author-image

prof. dr hab. Wiesław Gliński

author-image

Piotr Albrecht

author-image

Ryszard Kurzawa