Jak zachować zdrowie jamy ustnej dziecka


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Opieka nad dziećmi, stanowiąca główny cel rodziców i opiekunów, możliwa jest między innymi poprzez edukację oraz stosowne działania we wszystkich sferach życia, także w tych dotyczących zdrowia jamy ustnej. Higiena jamy ustnej jest wymieniana jako jedna z najważniejszych metod profilaktyki chorób jamy ustnej. O profilaktyce i dbaniu o stan zdrowia jamy ustnej należy myśleć na każdym etapie rozwoju dziecka. Priorytetem w stomatologicznej działalności edukacyjnej powinna być grupa rodziców, zwłaszcza kobiety ciężarne, a także dzieci. Zabiegi higieniczne w jamie ustnej dziecka należy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe. Powinny być one przeprowadzane przez rodziców/opiekunów lub pod ich nadzorem.W rozwoju uzębienia niezmiernie ważna jest zbilansowana dieta, która wpływa na rozwój zębów, a tym samym na ich stan zdrowia. Prawidłowe zabiegi w jamie ustnej dzieci umożliwiają zachowanie zdrowia i higieny, przyzwyczajają dzieci do przeprowadzanych zabiegów i umożliwiają wykształcenie dobrych nawyków dotyczących dbania o jamę ustną

Abstract:

Two important components of child care, the main goal of parents and guardians, are education and proper actions, which also include the area of dental health.Oral hygiene is mentioned as one of the most important methods of prevention of oral diseases, especially dental caries and periodontal disease. Hygienic procedures in the child’s mouth should begin as soon as possible. They should be carried out by a parent or guardian or under their supervision. A balanced diet is extremely important for tooth development and thus on their health. Proper oral procedures allow to maintain a healthy oral cavity, they accustom children to the performed procedures and finally, they form the correct habits of oral cavity hygiene.author-image

Agnieszka Skawińska

author-image

Jerzy Błaszczak

author-image

Artur Michałowski

author-image

Piotr Stachurski

author-image

Maria Mielnik-Błaszczak