Stosowanie fermentowanych mieszanek mlecznych w celu zapobiegania i łagodzenia objawów ze strony przewodu pokarmowego u niemowląts


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W celu łagodzenia i zapobiegania objawów ze strony przewodu pokarmowego, poza mieszankami dla niemowląt suplementowanymi pre- i probiotykami,stosuje się również fermentowane mieszanki mleczne. Korzystne działanie tych mieszanek wynika z zawartych w nich substancji, powstałych w trakcieprocesu fermentacji. Możliwe mechanizmy łagodzenia przez fermentowane mieszanki mleczne powszechnych pediatrycznych objawów ze strony przewodu pokarmowego polegają na ich wpływie na opróżnianie żołądka, pasaż jelitowy, florę bakteryjną jelita grubego oraz na trawienie białek i laktozy. Pomimoistniejących obecnie dowodów wskazujących na pozytywny wpływ stosowania fermentowanych mieszanek na niemowlęta, konieczne jest przeprowadzeniewiększej liczby badań w celu walidacji i potwierdzenia owych doniesień oraz lepszego zrozumienia mechanizmów działania tych pokarmów.

Abstract:

Fermented infant formulae, as well as pre- and pro-biotic-containing formulae, are often used to prevent and relieve gastrointestinal symptoms in infants.The beneficial effects of the fermented infant formulae are due to the compounds, formed during the process of fermentation. Potential mechanismsof action of the formulae include theirs effect on gastric emptying, intestinal transit, colonic bacterial flora and on the digestibility of proteins and lactose. In spite of the initial evidence of beneficial effects of fermented infant formulae, further research is needed in order to validate and confirm the results and to better understand theirs mechanisms of action.author-image

Jędrzej Sarnecki