author-image

Lidia Popek


Dr n .med. Lidia Popek
Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, woj. Mazowieckie
Kierownik Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii 

Pediatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

Doświadczenie dydaktyczne:
•    Wykłady dla studentów psychologii SWPS z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży dwa semestry
•    zajęcia dydaktyczne dla szkolących się psychoterapeutów z  zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży i psychoterapii
Szkoła Psychoterapii Centrum Psychoterapii Dialog
Szkoła Psychoterapii Katowicki Instytut Psychoterapii
Szkoła Psychoterapii Fundacji Kontekst Kraków
•    szkolenie lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapii
Publikacje
Lidia Popek „Problemy zdrowia psychicznego uczniów” , str. 97-113 w : „Szkoła i zdrowie jej uczniów i pracowników, red. M. Woynarowska, B. Woynarowska, Harmonia Universalis, Gdańsk 2022,
Lidia Popek, Barbara Remberk, „Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży”, str. 472-493, w: „Psychiatria dzieci i młodzieży . Tom 1”., red. M. Janas-Kozik, T. Wolańczyk, , PZWL Warszawa 2021
Olga Zaucha, Lidia Popek, „Zaburzenia więzi”, str. 432-439, w : „Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzież”, red. B. Remberk, , PZWL Warszawa 2020
Lidia Popek „ Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie” str. 139-148, „Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym” str. 151 -157, „ Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym” str. 161-168, „Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych” str. 199-203 w : Psychiatria dzieci i młodzieży, red. I. Namysłowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007