author-image

Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska


Dr hab. n. biol. Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska, prof. IPCZD
Kierownik Pracowni Antropologii „Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Antropolog fizyczny. Od prawie 15 lat jej praca zawodowa i zainteresowania dotyczą zastosowania badań antropologicznych w ocenie rozwoju dzieci. 
Była głównym badaczem w ogólnopolskich populacyjnych projektach badawczych oceniających rozwój polskich dzieci: OLA i OLAF. 
Brała udział w badaniach klinicznych z enzymatycznym leczeniem zastępczym w mukopolisacharydozach i mannozydozach. 
Prowadzi badania dotyczące rozwoju fizycznego u dzieci z chorobami o podłożu genetycznym. 
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 
Autorka i Koordynatorka stanowiska Zespołu Ekspertów dotyczącego: Standardów wykonywania pomiaru długości ciała noworodków i niemowląt.