author-image

Izabela Michałus


Dr n. med. Izabela Michałus
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych ICZMP, Łódź
Regionalne Centrum Chorób Rzadkich 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista w dziedzinie pediatrii, neonatologii i pediatrii metabolicznej. W latach 2000-2019 asystent, a następnie adiunkt w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Główne zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z zakresu patologii okresu noworodkowego (w tym wcześniactwa) oraz badania metabolizmu kostnego w różnych okresach rozwojowych, zarówno w stanach fizjologii jak też w zaburzeniach i chorobach metabolicznych kości oraz w chorobach rzadkich. Od 2019 roku pracuje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych oraz Regionalnym Centrum Chorób Rzadkich, gdzie zajmuje się pacjentami z chorobami metabolicznymi, przede wszystkim z zaburzeniami metabolizmu kostnego, w tym pacjentami z rozpoznanymi chorobami rzadkimi. Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji w pełnym tekście oraz autorem rozdziałów w podręcznikach. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Etyka a praktyka medyczna w perinatologii i pediatrii”.