Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce - zalecenia PTN - wydanie V (2023) zaktualizowane i uzupełnione


Lektura obowiązkowa do PES neonatologii

Po raz piąty oddajemy w Państwa ręce zaktualizowane i uzupełnione „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce – zalecenia PTN”.

"Ponownie chciałabym podkreślić, że to PTN jest najważniejszym źródłem opiniotwórczym w dziedzinie neonatologii w naszym kraju, a „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce” dokumentują zalecenia gremium składającego się z najbardziej doświadczonych klinicznie i zaawansowanych naukowo osób.(...)
Równocześnie zachęcam wszystkich neonatologów i tych, którzy pragną nimi zostać, do twórczej dyskusji umożliwiającej w niedalekiej przyszłości aktualizację i rozbudowanie kolejnej, VI już wersji „Standardów opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce”.

Tym razem w publikacji znalazło się 6 nowych tematów, 3 opracowane przez nowy zespół autorów i 48 aktualizacji.

Wydawnictwo: Media-Press sp. z o.o.
Warszawa 2023
Wydanie V
Format: B5
Oprawa: miękka, szyto-klejona
Objętość: 640 stron
Waga: 1200 g
ISBN: 978-83-89809-56-8

 1. ORGANIZACJA OPIEKI NAD NOWORODKIEM W SKALI REGIONALNEJ
 2. ODDZIAŁY NOWORODKOWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z ODDZIAŁAMI POŁOŻNICZYMI W RAMACH TEGO SAMEGO SZPITALA Janusz Gadzinowski
 3. ODDZIAŁY INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA DZIAŁAJĄCE W RAMACH SZPITALA PEDIATRYCZNEGO (PRZYJĘCIA Z ZEWNĄTRZ) Dariusz Gruszfeld, Justyna Czech-Kowalska
 4. STANDARD OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ NAD ZDROWYM NOWORODKIEM Bogumiła Stoińska, Ewa Wieczorek, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
 5. ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PALIATYWNEGO W NEONATOLOGII Magdalena Rutkowska, Sławomir Szczepaniak, Wojciech Walas, Dorota Pawlik, Marek Karwacki, Małgorzata Szeroczyńska, Grażyna Kmita
 6. ROZPOZNAWANIE ŚMIERCI MÓZGU U NOWORODKÓW Wojciech Walas
 7. ALGORYTM POSTĘPOWANIA Z NOWORODKIEM BEZPOŚREDNIO PO URODZENIU Magdalena Rutkowska, Ryszard Lauterbach, Marzanna Reśko-Zachara, Andrzej Piotrowski, Tomasz Szczapa
 8. PROCEDURA OPÓŹNIONEGO ODPĘPNIENIA I PRZETACZANIA PĘPOWINOWEGO Jan Mazela, Agnieszka Basiukajć
 9. TEST PULSOKSYMETRYCZNY – PRZESIEWOWE BADANIE W KIERUNKU KRYTYCZNYCH WRODZONYCH WAD SERCA Agnieszka Szafrańska, Barbara Królak-Olejnik
 10. NOWORODEK Z OGRANICZENIEM WZRASTANIA W OKRESIE ŻYCIA PŁODOWEGO (IUGR) Ryszard Lauterbach
 11. PÓŹNE WCZEŚNIACTWO Iwona Sadowska-Krawczenko
 12. OPIEKA NAD NOWORODKAMI Z CIĄŻ WIELOPŁODOWYCH Ewa Gulczyńska
 13. POSTĘPOWANIE Z NOWORODKIEM MATKI CHOREJ NA CUKRZYCĘ Katarzyna Wróblewska-Seniuk
 14. KARMIENIE NATURALNE NOWORODKÓW DONOSZONYCH Barbara Królak-Olejnik
 15. KARMIENIE PIERSIĄ W TRUDNYCH SYTUACJACH KLINICZNYCH Maria Wilińska
 16. ŻYWIENIE ENTERALNE NOWORODKA Jan Mazela, Karolina Chojnacka, Justyna Czech-Kowalska, Agnieszka Gawecka, Ewa Gulczyńska, Barbara Michalczyk, Iwona Sadowska-Krawczenko, Maria Wilińska, Katarzyna Wróblewska-Seniuk
 17. POSTĘPOWANIE SZPITALNE Z KOBIETĄ CHORĄ NA PADACZKĘ I JEJ NOWORODKIEM Maria Wilińska, Joanna Jędrzejczak, Ewa Helwich, Ryszard Lauterbach, Ewa Kamińska, Teresa Jackowska, Natalia Jacyna, Ewa Nagańska, Beata Majkowska-Zwolińska
 18. ŻYWIENIE POZAJELITOWE Ryszard Lauterbach
 19. PIELĘGNACJA SKÓRY NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA Jerzy Szczapa
 20. ŻÓŁTACZKI OKRESU NOWORODKOWEGO Justyna Tołłoczko, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
 21. PROFILAKTYKA I LECZENIE BÓLU U NOWORODKA Ewa Gulczyńska, Andrzej Piotrowski
 22. SZCZEPIENIA W ODDZIALE NOWORODKOWYM U NOWORODKÓW URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE Iwona Sadowska-Krawczenko, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka  
 23. OPTYMALNE NAWILŻANIE DRÓG ODDECHOWYCH U NOWORODKÓW Arleta Zajączkowska-Sadlok, Iwona Sadowska-Krawczenko
 24. ZALECENIA DOTYCZĄCE TLENOTERAPII W OKRESIE NOWORODKOWYM Tomasz Szczapa, Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Jerzy Szczapa
 25. ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA SURFAKTANTU U NOWORODKÓW Tomasz Szczapa, Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Jerzy Szczapa
 26. AEROZOLOTERAPIA Aleksandra Adamczak, Grzegorz Matusiak, Jan Mazela
 27. ZASTOSOWANIE KOFEINY W NEONATOLOGII Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Krystyna Bober-Olesińska
 28. NIEINWAZYJNE WSPOMAGANIE ODDYCHANIA U NOWORODKÓW Tomasz Szczapa
 29. TERAPIA WYSOKOPRZEPŁYWOWA Z ZASTOSOWANIEM KANIUL NOSOWYCH Tomasz Szczapa
 30. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIESPODZIEWANYCH TRUDNYCH DRÓG ODDECHOWYCH U NOWORODKA Wojciech Walas, Tomasz Szczapa
 31. WENTYLACJA INWAZYJNA NOWORODKÓW Andrzej Piotrowski
 32. MIEJSCE POZAUSTROJOWEGO UTLENOWANIA BŁONOWEGO W LECZENIU NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ U NOWORODKÓW Iwona Maroszyńska, Jerzy Guzowski, Maciej Moll
 33. RZADKIE WRODZONE PRZYCZYNY NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ U NOWORODKA Robert Śmigiel, Justyna A. Karolak, Tomasz Szczapa
 34. DYSPLAZJA OSKRZELOWO-PŁUCNA (BPD) – NOWA DEFINICJA, ZASADY ZAPOBIEGANIA I LECZENIA Magdalena Rutkowska, Krystyna Bober-Olesińska
 35. NOWE KIERUNKI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – ULTRASONOGRAFIA PŁUC Katarzyna Mielnik, Piotr Kruczek, Piotr Szymański, Jan Mazela
 36. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU DROŻNEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO U NOWORODKÓW URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE Tomasz Talar, Renata Bokiniec, Wojciech Walas, Andrzej Olszanowski, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Ewa Gulczyńska, Jolanta Kiełbasicz-Binikowska
 37. LECZENIE HIPOTENSJI NOWORODKA Z BARDZO MAŁĄ URODZENIOWĄ MASĄ CIAŁA Ewa Adamska, Witold Błaż, Tomasz Szczapa
 38. NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA U NOWORODKA Witold Błaż, Agnieszka Grzyb, Julita Latka - Grot
 39. PRZETRWAŁE NADCIŚNIENIE PŁUCNE NOWORODKÓW Witold Błaż, Tomasz Talar, Janusz Gadzinowski, Monika Sierzputowska-Pieczara, Tomasz Szczapa
 40. LECZENIE HIPOTERMIĄ NOWORODKA Z ENCEFALOPATIĄ NIEDOTLENIENIOWO-NIEDOKRWIENNĄ Ewa Gulczyńska, Janusz Gadzinowski, Marek Nowiczewski
 41. ANTYBIOTYKOTERAPIA NOWORODKA Z UWZGLĘDNIENIEM LECZENIA EMPIRYCZNEGO Iwona Maruniak-Chudek, Ryszard Lauterbach, Magdalena Czardybon-Duży
 42. SEPSA U NOWORODKA Ryszard Lauterbach
 43. BAKTERYJNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH U NOWORODKA Ryszard Lauterbach
 44. DRGAWKI NOWORODKOWE Iwona Terczyńska, Ewa Helwich
 45. ALGORYTM DIAGNOSTYCZNY DZIECKA ZE STWIERDZONYM MAŁOGŁOWIEM Beata Jaroszewska-Świątek, Anna Materna-Kiryluk
 46. STANDARD BADAŃ OBRAZOWYCH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO NOWORODKA Ewa Helwich, Monika Bekiesińska-Figatowska, Renata Bokiniec
 47. MARTWICZE ZAPALENIE JELIT Tomasz Koszutski, Dominika Krakowczyk, Iwona Maruniak-Chudek
 48. WSKAZANIA DO BADANIA ULTRASONOGRAFICZNEGO JAMY BRZUSZNEJ U NOWORODKÓW Renata Bokiniec
 49. STANDARD BADANIA ULTRASONOGRAFICZNEGO JAMY BRZUSZNEJ W MARTWICZYM ZAPALENIU JELIT U NOWORODKÓW Renata Bokiniec
 50. OSTRE USZKODZENIE NEREK U NOWORODKA Anna Suchojad, Iwona Maruniak-Chudek
 51. ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO U NOWORODKA Robert Krawczyk, Iwona Maruniak-Chudek
 52. ZAKAŻENIA GRZYBICZE U NOWORODKÓW Jerzy Szczapa
 53. ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HIV U NOWORODKÓW Magdalena Marczyńska, Ewa Helwich
 54. TOKSOPLAZMOZA WRODZONA Anna Niezgoda
 55. WRODZONE ZAKAŻENIE WIRUSEM CYTOMEGALII Justyna Czech-Kowalska, Anna Niezgoda
 56. NABYTE ZAKAŻENIE CMV U NOWORODKÓW URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE Justyna Czech-Kowalska
 57. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ RSV Róża Borecka, Ewa Helwich  
 58. POSTĘPOWANIE Z NOWORODKIEM PRZY PODEJRZENIU/POTWIERDZENIU ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 U MATKI ORAZ PRZY ROZPOZNANIU ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 U NOWORODKA. ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEONATOLOGICZNEGO ORAZ KRAJOWEGO NADZORU W DZIEDZINIE NEONATOLOGII Ryszard Lauterbach, Ewa Helwich
 59. POSTĘPOWANIE Z NOWORODKIEM MATKI Z CHOROBĄ ZAKAŹNĄ Magdalena Marczyńska
 60. PROBIOTYKI W OKRESIE NOWORODKOWYM Jerzy Szczapa, Iwona Sadowska-Krawczenko
 61. MAŁOPŁYTKOWOŚĆ  Anna Adamowicz-Sałach
 62. POWIKŁANIA ZAKRZEPOWE W NEONATOLOGII Piotr Korbal
 63. ZAKRZEPICA ZATOK ŻYLNYCH MÓZGU W OKRESIE NOWORODKOWYM Iwona Terczyńska, Ewa Helwich
 64. POSTĘPOWANIE W NIEDOKRWISTOŚCI U NOWORODKÓW Jerzy Szczapa
 65. HOMEOSTAZA ŻELAZA – ZAPOBIEGANIE NIEDOBOROWI WE WCZESNYM OKRESIE ROZWOJU Ryszard Lauterbach
 66. LECZENIE KRWIĄ I JEJ SKŁADNIKAMI U NOWORODKÓW Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Jolanta Warzycha  
 67. OSTEOPENIA WCZEŚNIAKÓW Justyna Czech-Kowalska
 68. STANDARD BADAŃ OKULISTYCZNYCH Małgorzata Seroczyńska, Anna Gotz-Więckowska, Marek Rękas
 69. ZALECENIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU NOWORODKA Jan Mazela, Iwona Maroszyńska, Przemko Kwinta
 70. WSPIERANIE ROZWOJU NOWORODKA LECZONEGO W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII Wioletta Cedrowska-Adamus, Beata Rochmińska, Paweł Zawitkowski, Ewa Gulczyńska
 71. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA DLA RODZIN Z DZIEĆMI URODZONYMI PRZEDWCZEŚNIE Grażyna Kmita, Eliza Kiepura, Bożena Cieślak-Osik
 72. PROGRAM EDUKACJI DLA RODZICÓW Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Elżbieta Brzozowska, Adriana Misiewicz
 73. KOORDYNACJA OPIEKI WIELOSPECJALISTYCZNEJ NAD WCZEŚNIAKIEM DO KOŃCA 3. ROKU ŻYCIA Ewa Helwich

249 zł 200.00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 249.00 zł

product image
Promocja
249 zł 200.00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 249.00 zł