Profilaktyka alergii pokarmowej u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Głównym celem profilaktyki alergii są działania zapobiegającejej rozwojowi u dzieci o zwiększonym ryzykuzachorowania. Wczesne postępowanie prewencyjnestosowane u noworodków i niemowląt zapobiega występowaniuzaostrzeń choroby, rozwojowi polialergiipokarmowej oraz manifestacji wielonarządowej.Zgodnie z aktualnym stanowiskiem AmerykańskiejAkademii Pediatrii (AAP) oraz ekspertów EuropejskiejAkademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI)stosowanie diety eliminacyjnej w czasie ciąży lub laktacjijest nieuzasadnione, gdyż nie wpływa na zmniejszenieczęstości czy ciężkości chorób alergicznychu dziecka.Najlepszym sposobem zapobiegania alergii jest wyłącznekarmienie piersią przez pierwsze 4–6 m.ż. dziecka.Jeżeli niemowlę z obciążeniem rodzinnym alergią musibyć dokarmiane lub niemożliwe jest karmienie naturalnewedług zaleceń EAACI i AAP, należy przez pierwsze4–6 miesięcy stosować preparaty o udokumentowanejbadaniami klinicznymi zmniejszonej alergenowości.Według zaleceń EAACI należy unikać podawania pokarmówuzupełniających w pierwszych 4 miesiącach,jednocześnie zaleca się, by w kolejnych miesiącach życiadziecka obciążonego rodzinnie atopią nie opóźniaćwprowadzania pokarmów potencjalnie alergizujących.Prebiotyki i probiotyki mogą odgrywać ważną rolęw profilaktyce alergii pokarmowej.

Abstract:

The aim of allergy prophylaxis is to prevent childrenwith a genetically determined susceptibility to allergicdisease. Elimination diet in women during pregnancy orlactation does not reduce the frequency and severity ofallergic diseases in their children. Exclusive breastfeedingduring the first 4–6 months of life is the best wayof allergy prevention. When exclusive breastfeeding isimpossible in children with hereditary predisposition toallergy, EAACI and AAP recommend the use of formulaswith reduced allergenicity for at least first 4–6 months.EAACI recommends avoiding solid food for the first 4months. There is no reliable scientific evidence thatdelayed introduction of solid food may prevent foodallergy. Prebiotics and probiotics may play significantrole in allergy prevention.author-image

dr Inga Adamska

author-image

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska