Wpływ wybranych czynników środowiskowych na tolerancję pokarmową


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Alergia pokarmowa jest powszechnym problemem zdrowotnym. Ostatnie badania epidemiologiczne wskazują na rosnącą zapadalność na alergię pokarmową,
a przyczyna tego zjawiska nie jest dokładnie poznana. Bieżące wysiłki skupiają się na zrozumieniu podstaw immunologicznych choroby oraz identyfikacji
czynników środowiskowych mogących modyfikować jej przebieg i rozwój tolerancji pokarmowej. Mechanizmy tolerancji pokarmowej nie zostały
dokładnie poznane. Wiadomo, że są zależne od wielu czynników, w tym genetycznych i środowiskowych. Część czynników środowiskowych, w tym
czynniki dietetyczne, takie jak probiotyki, witamina D3, kwasy omega-3, może odgrywać ważną rolę w promowaniu tolerancji doustnej. Prowadzone badania
nad ich wpływem na przebieg alergii pokarmowej stanowią wyzwanie dla współczesnej medycyny.

Abstract:

Food allergy is a common health problem. Recent epidemiological studies have shown a growing incidence of food allergy. However the cause of this phenomenon is not completely understood. Current studies are focused on understanding the immunological basis of food allergy and the identification of
environmental factors that may modify its course and the development of oral tolerance to food protein. The mechanisms of oral tolerance have not been
yet completely elucidated. It is known that the development of oral tolerance depend on many factors including genetic and environmental ones. Several
environmental factors i.e. probiotics, vitamin D3 and omega-3 acids may also play an important role in the promotion of oral tolerance. Identification of the
factors which can modulate the course of food allergy is a challenge for the contemporary medicine.author-image

Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz

author-image

Paulina Krawiec

author-image

Elżbieta Pac-Kożuchowska