Rozwój umiejętności jedzenia w 1. roku życia − co warto wiedzieć?


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wytyczne dla rodziców i opiekunów zazwyczaj omawiają sposób, w jaki wczesne doświadczenia wpływają na preferencje żywieniowe oraz zachowanie
podczas jedzenia. Indywidualne wzorce preferencji żywieniowych i zachowań związanych z jedzeniem pojawiają się i różnią w zależności od oferowanych
pokarmów, gotowości do rozwoju i umiejętności oralno-motorycznych. Konieczne jest zrozumienie, w jaki sposób niemowlęta i małe dzieci rozwijają preferencje
żywieniowe i procesy samoregulacji w związku z rozwojem umiejętności jedzenia adekwatnie do wieku. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie
rozwoju umiejętności oralno-motorycznych związanych z karmieniem łyżeczką, piciem z kubka, gryzieniem oraz jedzeniem ręką.

Abstract:

The guidance for parents and caregivers usually discuss ways in which early child’s experiences influence food preferences and eating behavior. Individual
patterns of food preferences and eating behaviors emerge and differ depending on the foods offered, developmental readiness and on the oral motor
skills. It is necessary to understand how infants and toddlers develop the food preferences and self-regulatory processes for developing feeding skills appropriate
for age. Therefore, the aim of this paper is to present the development of the oral motor skills related to the spoon feeding, drinking from the cup,
biting and eating with hand.author-image

Ewa Winnicka