Wywiad żywieniowy ukierunkowany na alergię – polska wersja ankiety Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Niniejszy dokument jest zaadaptowanym do polskich warunków tłumaczeniem wersji pediatrycznej Ankiety żywieniowej ukierunkowanej na alergię pokarmową
Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI). Jest to narzędzie diagnostyczno-
przesiewowe przeznaczone dla lekarzy pediatrów, alergologów, dietetyków i innych profesjonalistów zajmujących się pacjentami z alergią na
pokarmy. Dokument opracowany przez ekspertów EAACI ma na celu poprawę rozpoznawania alergii, wyboru testów diagnostycznych i zaplanowania odpowiedniej długofalowej opieki nad pacjentem z alergią.

Abstract:

This document is an adapted to Polish conditions translation of the Paediatric Version of Allergy-focussed Diet History issued by the European Academy of
Allergy and Clinical Immunology (EAACI). It is a diagnostic and screening tool for paediatricians, allergists, dietitians and other medical professionals who
attend to patients with food allergy. The document prepared by the experts of the EAACI aims to improve the diagnosis of the allergy, selection of diagnostic
tests, and planning of the appropriate, long-term care of patients with food allergy.author-image

Marta Krawiec

author-image

Krzysztof Zakościelny

author-image

Anna Zawadzka-Krajewska

author-image

Elżbieta Jarocka-Cyrta

author-image

Joanna Rachtan-Janicka

author-image

Piotr Dziechciarz

author-image

Andrea Horvath