Potrzeby żywieniowe osób w podeszłym wieku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Populacja osób w podeszłym wieku w Europie zwiększa się, rośnie też liczba pacjentów dotkniętych chorobami przewlekłymi i niesprawnością zależnymi
od wieku. Proces starzenia wpływa na możliwości przyjmowania pokarmów, podaż składników odżywczych i metabolizm. Wiele osób cierpi z powodu chorób
układu krążenia, gorszej wydolności przewodu pokarmowego, cukrzycy, nowotworów, otyłości lub niedożywienia, zaburzeń umysłowych, pogorszenia
funkcji poznawczych i osłabienia zmysłów. Niektóre z tych problemów są zależne od czynników dietetycznych. Rezultatem zaniku tkanki mięśniowej i obniżonej
podstawowej przemiany materii jest niższe zapotrzebowanie na energię. Jednocześnie zalecane jest wyższe spożycie (albo suplementacja) niektórych
szczególnie istotnych dla seniorów składników (witamin D, B12, B6, wapnia, żelaza, błonnika pokarmowego, antyoksydantów i wody). Prawidłowo zbilansowany
jadłospis i dostosowana do stanu zdrowia aktywność fizyczna mogą mieć pozytywny wpływ na jakość życia, dodać sił, spowolnić postęp istniejących
chorób przewlekłych i spadek sprawności w podeszłym wieku.

Abstract:

The population of older people in Europe is growing and the number of those with age-related chronic diseases and disabilities is rising. Aging has an impact
on eating skills, supply of nutrients and metabolism. Many older adults are affected by cardiovascular disease, gastrointestinal tract problems, diabetes,
cancer, obesity, malnutrition, mental health changes, loss of cognitive function and waning senses. Some of those diseases are influenced by dietary
factors. As lean body mass and basal metabolic rate in older population decline the energy requirements reduce. Higher intake (or supplementation) of
some essential nutrients is recommended (vitamin D, B12, B6, calcium and iron, dietary fiber, antioxidants, water). Well balanced diet and physical activity
appropriate to health status can improve quality of life, boost strength, slow down progress of existing chronic diseases and functional decline in elderly.author-image

Anna Stolarczyk