Pierścienie naczyniowe

Lidia Woźniak-Mielczarek, Robert Sabiniewicz, Jarosław Meyer-Szary,