Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych

Lidia Woźniak-Mielczarek, Robert Sabiniewicz, Dominika Sabiniewicz,