Noworodek z ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Powikłanie nadciśnieniem tętniczym (włączając nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą, przewlekłe nadciśnienie tętnicze oraz stan przedrzucawkowy) dotyka ok. 10% ciąż na świecie. Przyczynia się do wystąpienia znacznych komplikacji oraz zwiększonej zachorowalności i umieralności zarówno kobiet, jak i płodów/noworodków. Nadciśnienie tętnicze może wywierać niekorzystny wpływ na środowisko rozwijającego się płodu. Jego rozwój w suboptymalnych warunkach może stwarzać zwiększone ryzyko wystąpienia szeregu wczesnych oraz odległych powikłań.
Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 185-190

Abstract:

Pregnancy complicated by hypertension (including gestational hypertension, chronic hypertension and preeclampsia) affects about 10% pregnancies
in the world. It contributes to the occurrence of significant complications and increased morbidity and mortality of both women and fetuses/newborns.
Hypertension may have an adverse impact on the developing fetus and its development in suboptimal intra-uterine environment may increase the risk of
short and long-term complications.
Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 185-190


8 zł

author-image

Barbara Królak-Olejnik

author-image

Paulina Szczygioł