Żylne dostępy centralne u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł ma na celu omówienie zastosowania cewników centralnych w terapii u dzieci oraz zapoznanie z zasadami opieki nad cewnikami centralnymi długo
i krótkoterminowymi. Szczególną uwagę poświęcono możliwym powikłaniom oraz sposobom ich prewencji.
Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 177-183

Abstract:

This article provides us with information about short - and long-term central venous catheters and their role in pediatric therapy as well as general maintenance
strategies. It particularly tackles the problem of possible complications associated with central venous access and preventative possibilities.
Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 177-183


8 zł

author-image

Janusz B. Książyk

author-image

Katarzyna Popińska

author-image

Alicja Szymańska