Alergia na białka mleka krowiego – postępowanie dietetyczne w celu prewencji, postawienia rozpoznania i indukcji tolerancji w warunkach gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Alergia na białka mleka krowiego (ABMK) jest najczęściej występującą u dzieci alergią na pokarm. Objawy choroby pojawiają się zwykle w 1. roku życia. Nie ma dowodów na to, że dieta eliminacyjna u kobiet ciężarnych i karmiących piersią ma uzasadnienie w profilaktyce alergii pokarmowej. Próba eliminacji i ponownej prowokacji jest jedynym wiarygodnym sposobem rozpoznania IgE-niezależnej ABMK. W artykule omówiono zalecenia dotyczące pierwotnej profilaktyki ABMK oraz przydatność i bezpieczeństwo próby eliminacji i prowokacji, zasady leczenia dietetycznego w przypadku potwierdzonego rozpoznania IgE-niezależnej ABMK w oparciu o wytyczne międzynarodowe, które winno być prowadzone w warunkach gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).
Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 199-206

Abstract:

Allergy to cow’s milk proteins is the most frequent food allergy among children. Clinical signs usually are present during a first year of life. There is no evidence
of elimination diet efficacy in pregnant and breastfeeding women for food allergy prevention. The attempted elimination followed by the allergen challenge test is the only acknowledged way to diagnose the non-IgE mediated cow’s milk allergy (CMA).
This paper discusses the recommendations for Primary Health Care Units, for primary prevention of CMA, as well as applicability and safety of attempted
elimination and oral food challenge, principles of dietary treatment in patients with non-IgE mediated CMA, according to international guidelines.
Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 199-206


6 zł

author-image

Katarzyna Kaźmierska