Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci. Część 2 – Zasady postępowania w profilaktyce i leczeniu zmian zakrzepowych u dzieci w wybranych sytuacjach klinicznych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Powikłania zatorowo-zakrzepowe w populacji pediatrycznej występują coraz częściej. W artykule omówiono zasady postępowania w profilaktyce i leczeniu zmian zakrzepowych u dzieci w przebiegu żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej, zatorowości płucnej, choroby onkologicznej, wrodzonych i nabytych chorób serca, tętniczego udaru niedokrwiennego i choroby COVID-19.
Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 207-214

Abstract:

Thromboembolic complications are an increasing problem in paediatric population. This article reviews the principles of prophylactic and therapeutic
management in the treatment of venous thromboembolism, pulmonary embolism, cancer diseases, congenital and acquired heart disease, arterial ischemic
stroke and COVID-19 disease in children.
Standardy Medyczne/Pediatria 2021, T. 18, 207-214
 


6 zł

author-image

Monika Kowalczyk-Domagała