Mieszane żywienie niemowląt – jak często i z jakich przyczyn niemowlęta są równocześnie karmione piersią i mlekiem modyfikowanym?


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Opracowanie na podstawie: Monge-Montero C, van der Merwe LF, Papadimitropoulou K i wsp. Mixed milk feeding: a systematic review and meta-analysis of its prevalence and drivers. Nutrition Reviews 2020;78:914-927

W artykule przytoczono wyniki systematycznego przeglądu piśmiennictwa i metaanalizy dotyczącej mieszanego żywienia niemowląt, przeprowadzonej przez Monge-Montero i wsp. i opublikowanej na łamach czasopisma Nutrition Reviews w 2020 r.

Abstract:

The article summarizes the results of the systemic review and meta-analysis on mixed milk infant feeding, conducted by Monge-Montero et al. and published in Nutrition Reviews in 2020author-image

Jędrzej Sarnecki