Stosowanie mieszanek modyfikowanych o wysokim stopniu hydrolizy oraz mieszanek elementarnych ze wskazań innych niż alergia na białko mleka krowiego


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Opracowanie na podstawie: Meyer R, Smith C, Sealy L i wsp. The use of extensively hydrolysed and amino acid feeds beyond cow’s milk allergy: a national survey. J Hum Nutr Diet 2021;34:13-23

W artykule omówiono wyniki przeprowadzonego przez Meyera i wsp. badania ankietowego dotyczącego stosowania u dzieci mieszanek modyfikowanych o wysokim stopniu hydrolizy oraz mieszanek elementarnych ze wskazań innych niż alergia.

Abstract:

The article summarizes the results of a survey study conducted by Meyer et al. on the use of extensively hydrolyzed and amino acid formulas in children, for conditions other than allergic disease.author-image

Jędrzej Sarnecki