Ospa wietrzna – czy to na pewno łagodnie przebiegająca choroba wieku dziecięcego?


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ospa wietrzna to choroba zakaźna wywoływana przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (ang. varicella-zoster virus, VZV). Do zachorowania najczęściej dochodzi w dzieciństwie. Może mieć ciężki przebieg kliniczny i prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych. W profilaktyce pierwotnej wykorzystuje się szczepienia ochronne. W artykule opisano przebieg kliniczny ospy wietrznej u 3 pacjentów wymagających hospitalizacji.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 513-518  DOI:10.17443/SMP2022.19.08

Abstract:

Chicken pox (varicella) is an infectious disease caused by the varicella zoster virus (VZV). The disease most often occurs in childhood. It may have a severe clinical course and lead to serious health complications. Vaccinations are used in the primary prophylaxis of the disease. The paper presents the clinical course of varicella in three patients requiring hospitalization.
Standardy Medyczne/Pediatria 2022, T. 19, 513-518  DOI:10.17443/SMP2022.19.08author-image

Ilona Małecka