Dzieci i młodzież LGBT w gabinecie pediatry i lekarza POZ – kompendium wiedzy/wskazówek postępowania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule zaprezentowano podstawowe trudności doświadczane przez dzieci i młodzież LGBT. Zwrócono uwagę na częste błędy popełniane podczas rozmów
z nimi i ich rodzicami. Opisano podstawowe zasady prowadzenia rozmów z tą grupą pacjentów.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  507-512

Abstract:

The article presents the basic difficulties experienced by LGBT children and youth. Frequent mistakes made during conversations with them and their
parents were noted. The basic principles of conducting interviews with this group of patients were presented.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  507-512


8 zł

author-image

Grzegorz Iniewicz