Stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie zaleceń żywieniowych w chorobie nowotworowej dla pacjentów, ich rodzin i opiekunów


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W dokumencie zaprezentowano stanowisko w sprawie zaleceń żywieniowych w chorobie nowotworowej, opracowane przez Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk (PAN). Dostarcza ono pacjentom z chorobą nowotworową, jak również ich rodzinom i opiekunom aktualną wiedzę z zakresu żywienia i dietetyki, której wdrożenie może wspomóc proces leczenia i terapii przeciwnowotworowej, ponieważ racjonalne, oparte na przesłankach naukowych żywienie wspomaga proces zdrowienia. Myślą przewodnią stanowiska jest konieczność stosowania przez pacjentów onkologicznych zasad prawidłowego żywienia skierowanych do populacji ogólnej, z uwzględnieniem specyfiki choroby nowotworowej.
Standardy Medyczne/Pediatria 2022, T. 19, DOI:10.17443/SMP2022.19.11

Abstract:

The document presents the statement on nutritional recommendations in cancer disease developed by the Committee of Human Nutrition Science of the Polish Academy of Sciences. The document provides patients with cancer disease, as well as their families and caregivers, the current knowledge in the field of nutrition and dietetics, the implementation of which may support the healing process and anti-cancer therapy, as rational, scientifically based nutrition supports the recovery process. The keynote of the prepared position is that oncological patients should follow the principles of proper nutrition addressed to the general population, taking into account the specificity of the cancer they suffer from.
Standardy Medyczne/Pediatria 2022, T. 19, DOI:10.17443/SMP2022.19.11author-image

Mariola Friedrich

author-image

Joanna Gromadzka-Ostrowska

author-image

Anna Kołłajtis-Dołowy

author-image

Ewa Lange

author-image

Katarzyna Przybyłowicz

author-image

Agata Wawrzyniak

author-image

Lidia Wądołowska

author-image

Maria Borowska

author-image

Monika Bronkowska

author-image

Jolanta Czarnocińska

author-image

Magdalena Człapka-Matyasik

author-image

Małgorzata Drywień

author-image

Danuta Gajewska

author-image

Danuta Górecka

author-image

Anna Gronowska-Senger

author-image

Marzena Jeżewska-Zychowicz

author-image

Teresa Leszczyńska

author-image

Iwona Traczyk

author-image

Małgorzata Woźniewicz