Bezpieczeństwo stosowania takrolimusu w maściach 0,03% i 0,1% u małych dzieci z atopowym zapaleniem skóry – 36-miesięczna obserwacja


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł jest opracowaniem jednoośrodkowego badania klinicznego porównującego bezpieczeństwo miejscowego zastosowania takrolimusu (TAC) z miejscowym zastosowaniem glikokortykosteroidów (mGKS) u dzieci w wieku 1-3 lat z atopowym zapaleniem skóry (AZS).

Abstract:

The article summarizes the single-center clinical trial comparing the safety of topical tacrolimus with topical corticosteroids in children aged 1-3 years with atopic dermatitis. 

Treść:

Opracowanie na podstawie: Salava A, Perälä M, Pelkonen A i wsp. Safety of tacrolimus 0.03% and 0.1% ointments in young children
with atopic dermatitis: a 36-month follow-up study. Clin Exp Dermatol 2022;47:889-902.


12 zł

author-image

Jan Koziej