Urazy głowy u dzieci i młodzieży – kompendium dla pediatrów i lekarzy POZ


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Urazy głowy to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji dzieci na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR). Większość ma charakter lekki i średnio lekki. W artykule zaprezentowano sposoby postępowania zalecane pediatrom i lekarzom rodzinnym w przypadku dziecka po urazie głowy, pod kątem oceny ryzyka pourazowego uszkodzenia mózgu.
Ocena ciężkości urazu opiera się na badaniu neurologicznym przy przyjęciu pacjenta, a podstawowym elementem określającym ciężkość urazu jest stan świadomości na podstawie skali Glasgow (ang. Glasgow Coma Scale, GCS). Średnie i wysokie ryzyko pourazowego uszkodzenia mózgu występuje w przypadku punktacji w GCS < 14 oraz występowania objawów neurologicznych, wyczuwalnego palpacyjnie złamania kości czaszki, stwierdzenia dużych krwiaków na skórze głowy, w ciężkim mechanizmie urazu, gdy wystąpiła utrata przytomności przez ponad 5 sek. oraz przy nieprawidłowościach w zachowaniu pacjenta. Wystąpienie objawów oraz wiek dziecka determinują dalsze postępowanie, czyli diagnostykę obrazową i obserwację w ośrodku referencyjnym. Większość pacjentów z lekkimi urazami głowy, u których nie są obecne powyższe objawy, nie wymaga opieki w centrum urazowym, interwencji chirurgicznej ani dodatkowych badań obrazowych. Tacy pacjenci mogą być obserwowani w innych placówkach opieki zdrowotnej lub w domu przez odpowiedzialnych opiekunów. Dokładny wywiad i badanie przedmiotowe dziecka przy przyjęciu, a także okresowa obserwacja są podstawą postępowania lekarza rodzinnego w przypadku urazu głowy u dziecka.

Abstract:

Head injuries in children are the leading cause of children’s visits to emergency departments. Most head injuries in children carry a low risk of clinically important traumatic brain injury. The aim of the study was to identify the risk of clinically significant traumatic brain injury in children by pediatricians and general practitioners.
Severity assessment is based on neurological examination on admission, in particular, on the Glasgow Coma Scale assessment of mental status. Moderate and severe risk of traumatic brain injury is with GCS < 14, with neurological symptoms, palpable cranial fracture, large skull hematoma, dangerous mechanism of injury, period of unconsciousness < 5 s, other signs of post-traumatic mental disorder status. All symptoms and examination findings as well as the child’s age determine further management, including imaging diagnostics and observation in a pediatric trauma center. Most patients with mild head injury without other symptoms do not require hospitalization in trauma centers, surgical intervention, or additional diagnostic tests. These patients may be followed in other healthcare facilities or at home under the care of responsible carers. A thorough history, physical and neurological assessment, and periodic follow-up are the basis for the family doctor’s management in the case of a head injury in children.


12 zł

author-image

Laura Maryńczak