Klatka piersiowa lejkowata u dzieci i młodzieży – aktualne standardy diagnostyki i leczenia


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Klatka piersiowa lejkowata jest najczęstszą wrodzoną deformacją klatki piersiowej. Od końca lat 90. XX w. standardem w jej leczeniu jest małoinwazyjna operacja korekcyjna sposobem zaproponowanym przez Donalda Nussa. W ciągu ostatnich lat do oryginalnej procedury wprowadzono szereg modyfikacji, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym. W artykule przedstawiono aktualne standardy obowiązujące w leczeniu pacjentów z klatką piersiową lejkowatą.

Abstract:

Pectus excavatum, also known as funnel chest, is the most common congenital chest deformity. Since the late 1990s, minimally invasive corrective surgery, proposed by Donald Nuss, has become the standard of care. In recent years, several modifications have been introduced to the original procedure, aiming to improve patient safety and reduce postoperative pain. The objective of this publication is to present the current treatment standards for patients with pectus excavatum.


12 zł

author-image

Mateusz Ciopiński