Propozycja ścieżki żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie w świetle najnowszych zaleceń Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) 2022


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W 2022 r. na łamach Standardów Medycznych – Pediatria ukazała się propozycja ścieżki żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie opracowana na podstawie obowiązujących wówczas wytycznych. W tym samym roku Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) przedstawiło nowe zalecenia dotyczące żywienia noworodków z bardzo małą masą ciała. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane aspekty nowych zleceń ESPGHAN ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na propozycję ścieżki żywienia wcześniaków. Omówiono zmiany w zaleceniach dotyczące podaży białka noworodkom urodzonym z masą ciała < 1800 g, suplementację makro- i mikroelementami (zwłaszcza zalecenia dotyczące suplementacji żelazem i witaminą D) oraz aspekty wzmacniania mleka kobiecego. Efektem jest zaktualizowana zgodnie z wytycznymi ESPGHAN 2022 propozycja ścieżki żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 147-154

Abstract:

In 2022, Standardy Medyczne – Pediatria published a proposal for the nutrition path for prematurely born newborns. The article was prepared based on the guidelines in force at that time. In 2022 The European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) has presented new recommendations on the nutrition of very low birth weight newborns. The article presents selected aspects of the new ESPGHAN guidelines, with particular emphasis on their impact on the proposed nutrition path for premature infants. It discusses changes in recommendations regarding protein supply in newborns born with a body weight of less than 1800 g, macro and microelement supplementation (especially recommendations regarding iron and vitamin D supplementation) and aspects of fortifying breast milk. The result is the presentation of a proposal for the nutrition path for prematurely born newborns, updated in accordance with the ESPGHAN 2022 guidelines.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 147-154


12 zł

author-image

dr hab. Przemko Kwinta