Prawidłowe żywienie zdrowych niemowląt i małych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem produktów zbożowych w diecie


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W żywieniu niemowląt i małych dzieci obserwuje się nieprawidłowości, m.in. w wyborze podawanych produktów oraz ich ilości. Wiedza i świadomość żywieniowa rodziców i opiekunów dziecka mogą warunkować realizację zasad prawidłowego żywienia i przekładać się na poprawę jakości diety. W ostatniej dekadzie wiele się zmieniło w zaleceniach dla najmłodszej grupy wiekowej, opublikowano także nowe rekomendacje dotyczące żywienia małych dzieci. W związku z tym wiedzę powinni również aktualizować specjaliści: lekarze i/lub dietetycy. Celem artykułu jest omówienie zasad prawidłowego żywienia zdrowych niemowląt i małych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki i znaczenia produktów zbożowych w diecie na przykładzie kaszek. Ponadto omówiono zmiany w schemacie żywienia dzieci w 1. roku życia, zwrócono uwagę na bezpieczeństwo produktów zbożowych dla dzieci oraz uwzględniono rolę lekarza i/lub dietetyka w edukacji żywieniowej rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 3 lat.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 163-169, DOI:10.17443/SMP2024.21.01

Abstract:

Dietary mistakes have been reported in the feeding of infants and toddlers, including the range of products served in their diets and the quantity. The
knowledge and nutritional awareness of parents and guardians of a child may determine the implementation of the principles of proper nutrition and
translate into improved diet quality. A lot has changed in the recommendations for infants in the last decade, and new recommendations for toddlers have also been published. Due to above, knowledge should also be updated by specialists – physicians and/or dietitians. The aim of the study was to discuss the principles of proper nutrition of healthy infants and toddlers including the characteristics and role of cereal products in a diet, based on the example of baby cereals. The paper additionally refers to changes in the infant feeding which have been taken place in the last decade. Attention was also paid to the issue of food safety of cereal products for children and the special role of physicians and/or dieticians in the nutritional education of parents and guardians of children under 3 years of age.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 163-169, DOI:10.17443/SMP2024.21.01


10 zł

author-image

Anna Harton