Zespół aorty brzusznej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zespół aorty brzusznej (ang. middle aortic syndrome, MAS) to rzadka postać zwężenia aorty o heterogennych przyczynach: idiopatyczne, choroby zapalne, genetyczne. Objawy kliniczne zwężenia przypominają koarktację aorty, a główne powikłania są wtórne do opornego na leczenie nadciśnienia tętniczego w górnej połowie ciała i prowadzą do przedwczesnego zgonu. Postępowanie terapeutyczne sprowadza się obecnie do 2 strategii: leczenia operacyjnego i endowaskularnego. W grupie pacjentów leczonych uzyskuje się wyraźnie niższą śmiertelność i chorobowość, a wybór techniki terapii zależy od anatomii zwężenia, współistnienia zwężeń innych tętnic oraz doświadczeń ośrodka.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 178-181

Abstract:

Middle aortic syndrome (MAS) is a rare form of aortic stenosis with heterogeneous causes – idiopathic, inflammatory, genetic. The clinical symptoms of stenosis resemble coarctation of the aorta, and the main complications are secondary to refractory arterial hypertension in the upper body and lead to early death of the patient. Therapeutic treatment currently consists of two strategies: surgical and endovascular treatment. In the group of treated patients, mortality and morbidity are significantly lower, and the choice of treatment technique depends on the anatomy of the stenosis, the coexistence of stenosis of other arteries and the experience of the center.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 178-181


10 zł

author-image

Sebastian Ciemny

author-image

Robert Sabiniewicz