Rola preparatów aminokwasowych w leczeniu dzieci z przetrwałą alergią na pokarm


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Jedynym skutecznym sposobem postępowania w alergii na pokarm jest eliminacja z diety uczulających alergenów. Długotrwała eliminacja najważniejszych grup pokarmów u dzieci może prowadzić do niedoborów pokarmowych. Następstwem stosowania diety eliminacyjnej mogą być niska w stosunku do zapotrzebowania podaż energii i składników pokarmowych, niedożywienie, zahamowanie wzrastania. Na zaburzenia wzrastania w wyniku niedoborów pokarmowych szczególnie narażone są dzieci z przetrwałą alergią na wiele pokarmów. Aby zapobiec niedożywieniu, zaleca się regularny nadzór, monitorowanie masy ciała i wzrastania dziecka. Dietę pod względem wartości odżywczych powinien oceniać specjalista w zakresie żywienia. Bardzo ważne jest zastosowanie w diecie wartościowych produktów zastępczych, w tym hydrolizatów białek mleka krowiego o znacznym stopniu hydrolizy i preparatów aminokwasowych zapewniających prawidłową podaż makro- i mikroskładników.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 225-237, DOI:10.17443/SMP2024.21.02

Abstract:

Food allergy management consists of strict elimination of offending food from the diet. Long-term elimination of the main food groups in children may
lead to nutritional deficiencies. The consequences of using an elimination diet may be a low energy supply, malnutrition, and stunted growth. Children
with persistent food allergies are particularly susceptible to growth faltering from nutritional deficiencies. Regular supervision and monitoring of the child’s weight and growth are recommended to prevent malnutrition. It is essential to use valuable substitute products in the diet, including extensively hydrolyzed formulas with amino acid formula that ensure the correct supply of macro- and micronutrients. Regular supervision and monitoring of the child’s weight or growth are recommended. A nutrition specialist should assess the diet in terms of nutritional value.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 225-237, DOI:10.17443/SMP2024.21.02


12 zł

author-image

Elżbieta Jarocka-Cyrta