Definicja, diagnostyka i metody leczenia nieprawidłowości dolnego odcinka układu moczowego w okresie płodowym: konsensus grupy roboczej dotyczącej uropatii zaporowej ERKNet CAKUT


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono konsensus Europejskiej Sieci Referencyjnej ds. Rzadkich Chorób Nerek (European Reference Network for Rare Kidney Diseases, ERKNet CAKUT), dotyczący rozpoznania i postępowania w przypadku nieprawidłowości dolnego odcinka układu moczowego.

Standardy Medyczne/Pediatria  2024, T. 21, 259-266

Abstract:

The article discusses the consensus of the European Reference Network for Rare Kidney Diseases (ERKNet CAKUT) regarding the diagnosis and management of fetal lower urinary tract obstruction (LUTO).


Standardy Medyczne/Pediatria 2024,T. 21, 259-266

Treść:

Opracowanie na podstawie: Capone V, Persico N, Berrettini A i wsp. Definition, diagnosis and management of fetal lower urinary
tract obstruction: consensus of the ERKNet CAKUT-Obstructive Uropathy Work Group. Nat Rev Urol 2022;19:295-303.


12 zł

author-image

Paweł Horbaczewski