Postępowanie w niedożywieniu w onkologii dziecięcej – stanowisko Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci i Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W kwietniu 2024 r. grupa ekspertów Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci (PTŻKD) i Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii
Dziecięcej (PTOiHD) opublikowała stanowisko dotyczące postępowania w niedożywieniu w onkologii dziecięcej.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 269-274

Abstract:

In April 2024 the Polish Society for Clinical Nutrition of Children and the Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology published a consensus
statement on undernutrition in pediatric oncology.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 269-274

Treść:

Opracowanie na podstawie: Budka-Chrzęszczyk A, Szlagatys-Sidorkiewicz A, Bień E i wsp. Managing Undernutrition in Pediatric
Oncology: A Consensus Statement Developed Using the Delphi Method by the Polish Society for Clinical Nutrition of Children and
the Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology. Nutrients 2024;16:1327.


10 zł

author-image

Michał Pac