Lactobacillus GG – aktualne dane naukowe


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Właściwości probiotyków są szczepozależne. Skuteczność każdego z nich powinna być więc oceniana oddzielnie. W artkule podsumowano danez badań z randomizacją (lub ich metaanaliz), w których określano skuteczność kliniczną Lactobacillus rhamnosus GG (American Type Culture Collection,ATCC, 53103) u dzieci i dorosłych. W celu identyfikacji badań przeszukano komputerową bazę piśmiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Library (do czerwca 2015).

Abstract:

Not all probiotics are equal. The clinical effects and safety of any single probiotic or combination of probiotics should not be extrapolated to other probiotics. The efficacy and safety should be established for each probiotic(s). This article summarizes data on the efficacy of Lactobacillus rhamnosus GG (American Type Culture Collection, ATCC, 53103) in children and adults. To identify relevant data, MEDLINE and the Cochrane Library were searched up toJune 2015. Only randomized controlled trials or their systematic reviews were considered for inclusion.author-image

Hanna Szajewska