Profilaktyka krwawienia z żylaków dna żołądka typu GEV 2. Opis przypadku


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Żylaki żołądka mogą się pojawić w przebiegu nadciśnienia wrotnego. Krwawienie z nich jest stanem zagrażającym życiu, dlatego w niektórych przypadkach profilaktyka wydaje się niezbędna. Poniższa praca przedstawia proces endoskopowego leczenia żylaków żołądka u 10-letniej pacjentki z użyciemn-butyl-2-cyjanoakrylatu.

Abstract:

Gastric varices can be formed as a result of portal hypertension. Variceal bleeding is a life-threatening condition which is the reason why in some cases prophylaxis seems to be essential. This case report presents a 10 year old patient’s endoscopic treatment process using n-butyl-2-cyanoacrylate.author-image

dr hab. Marek Woynarowski

author-image

Szymon Jasiński