author-image

Ewa Bernatowska


Prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska                                                   
Klinika Immunologii, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Profesor Ewa Bernatowska w 1980 roku utworzyła w ramach Kliniki Immunologii, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, ośrodek referencyjny dla dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności z terenu całej Polski, który w ramach stowarzyszenia „Polska Grupa Robocza ds. Niedoborów Odporności”, zrzesza pediatryczne i internistyczne ośrodki akademickie diagnostyki  i leczenia niedoborów odporności, które aktywnie działają na rzecz  wzrostu wykrywalności pierwotnych niedoborów odporności u dzieci i osób dorosłych. 
Od ponad 30 lat klinika  realizuje  obowiązkowe i zalecane szczepienia ochronne  w różnych stanach i jednostkach chorobowych. Wieloletnie doświadczenie, liczne publikacje w zakresie oceny bezpieczeństwa i efektywności u dzieci w stanach zaburzonej odporności zaowocowały stałą współpracą ze Światową Organizacją Zdrowia. Profesor Ewa Bernatowska w latach 2002-2006 była członkiem Światowego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Szczepień, Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie, gdzie pełni obecnie funkcje eksperta at hoc, rozwiązując  lokalne problemy  państw europejskich i pozaeuropejskich w zakresie bezpieczeństwa szczepień, szczególnie szczepień BCG.   
W 2009 r. z inicjatywy trzech towarzystw lekarskich: Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcji Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa zorganizowany został   pierwszy Ogólnopolski Dzień Szczepień, którego koordynatorem instytucjonalnym do chwili obecnej jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Celem corocznych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom oraz poprawa społecznej wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień a także konieczności poszerzania dostępu do tego rodzaju profilaktyki.  http://ogolnopolskidzienszczepien.pl/

 

 


Autor artykułów