author-image

Magdalena Tomaszewska


Dr n.med i n. o zdr. Magdalena Tomaszewska
Oddział Otolaryngologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Specjalista otolaryngolog, specjalista otolaryngolog dziecięcy.
Specjalizację i doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Otolaryngologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM Szpitala Czerniakowskiego pod kierunkiem prof. dr hab. n med. Andrzeja Kukwy oraz w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii WUM pod kierunkiem dr hab. n. med. Lidii Zawadzkiej-Głos.
Od 2014 roku pracuje jako starszy asystent Oddziału Otolaryngologii IPCZD. 
Wieloletni wykładowca i nauczyciel akademicki. 
Autor i współautor serii artykułów oraz rozdziałów do książek z zakresu otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej.
Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, European Sleep Research Society, Polskiego Towarzystwa Otolalarygologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Otolaryngologii Dziecięcej.