Nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej dotyczące postępowania u dziecka z zespołem nerczycowym – najważniejsze zmiany


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono najważniejsze zmiany w zaleceniach dotyczących diagnostyki i leczenia dzieci > 1. roku życia z zespołem nerczycowym (ZN), opisane
w dokumencie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNefD) z 2022 r., w porównaniu z odpowiedną publikacją z 2015 r.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  425-430

Abstract:

The article reviews the most important changes in recommendations on the diagnosis and treatment of nephrotic syndrome in children over 1 year of
age, included in the upgraded statement position of the Polish Society of Pediatric Nephrology from 2022, compared to the relevant document from 2015.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  425-430


11 zł

author-image

Łukasz Obrycki

author-image

Jan Koziej