Przegląd systematyczny i metaanaliza badań dotyczących skuteczności probiotyków i synbiotyków w skracaniu czasu trwania ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci w krajach rozwiniętych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł jest opracowaniem przeglądu systematycznego i metaanalizy uwzględniającej badania kliniczne z randomizacją (ang. randomized controlled trials,
RCT), w których oceniano skuteczność probiotyków i synbiotyków w skracaniu czasu trwania ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  445-448

Abstract:

This article summarizes the meta-analysis of randomized controlled clinical trials concerning the effectiveness of probiotics and synbiotics in reduction
of acute infectious diarrhea duration in children in developed countries.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  445-448


8 zł