Nieinwazyjne obrazowanie w zapaleniu trzustki u dzieci – wspólne stanowisko Północnoamerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Towarzystwa Radiologii Dziecięcej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Z powodu wzrastającej częstości występowania zapalenia trzustki u dzieci Północnoamerykańskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
Dzieci oraz Towarzystwo Radiologii Dziecięcej opublikowały w styczniu 2021 r. wspólne stanowisko podsumowujące literaturę i rekomendacje kliniczne
dotyczące metod nieinwazyjnego obrazowania w ostrym, ostrym nawracającym oraz przewlekłym zapaleniu trzustki. Niniejszy artykuł jest opracowaniem
podsumowującym to stanowisko.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  451-458

Abstract:

Because of the increasing reported incidence of pancreatitis among pediatric population, in January 2021 The North American Society for Pediatric
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition and The Society for Pediatric Radiology published a joint position paper summing up literature and guidelines
concerning acute, acute recurrent and chronic pancreatitis. This article is a summary of the position paper.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  451-458


6 zł

author-image

Michał Pac