Witamina K2 – zastosowanie w praktyce pediatrycznej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Witamina K2 to grupa związków określana jako menachinony. Występuje głównie w produktach zwierzęcych poddanych fermentacji bakteryjnej (produktach
mlecznych, mięsie) oraz produktach soi (natto), poddanej fermentacji przez bakterie Bacillus natto, które konwertują witaminę K1 do MK-7;
produkty te zawierają najwięcej witaminy K2. Powstawanie witaminy K2 odbywa się również przy udziale bakterii bytujących w jelitach, gdzie syntetyzowane
są różne jej formy, głównie MK-4. Witamina K2 jest aktualnie dostępna również w formie suplementu diety jako MK-7 oraz MK-4. Ze względu na
zmianę nawyków żywieniowych w krajach rozwiniętych w ciągu ostatnich 50 lat, spożycie witaminy K, a zwłaszcza K2, znacznie spadło, nie bez znaczenia
są również antybiotykoterapia oraz leczenie glikokortykosteroidami (GKS). Witamina K2 aktywuje białka pełniące kluczowe funkcje biologiczne. Jej odpowiednie
stężenie zapobiega zwapnieniom naczyń krwionośnych, złamaniom niskoenergetycznym, procesom zapalnym oraz infekcjom. Witamina K2 jako
menachinon-7 (MK-7) ma udokumentowaną historię bezpiecznego i skutecznego stosowania. Dzięki brakowi negatywnych skutków MK-7 może być idealnym
suplementem dla kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz dzieci – zarówno zdrowych, jak i chorych.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  469-475

Abstract:

Vitamin K2 is a whole group of compounds known as menaquinones. It is found mainly in fermented animal products (dairy products, meat) and fermented
soy products, Japanese natto, fermented by Bacillus natto bacteria, which convert vitamin K1 to MK-7 and contain the most amounts of vitamin K2 of all
products. The production of vitamin K2 also takes place with the participation of intestinal bacteria, where its various forms are synthesized, mainly MK-4,
the final amount of the vitamin produced in this way is not fully known. Vitamin K2 is currently also available in the form of a dietary supplement as MK-7
and MK-4. Due to the change in eating habits in developed countries over the last fifty years, the consumption of vitamin K, especially vitamin K2, has decreased
significantly, the treatment such as using antibiotics and glucocorticosteroids also has an impact on vitamin K status in children. Vitamin K2 activates
proteins that perform key biological functions. Its proper concentration prevents calcification of blood vessels, low-energy fractures, inflammatory
processes and infections. Vitamin K2 as menaquinone-7 (MK-7) has a proven history of safe and effective use. The lack of negative effects of MK-7 makes it
an ideal supplement for pregnant and lactating women and children - both healthy and sick.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  469-475


6 zł

author-image

Agnieszka Kozioł-Kozakowska