Pacjenci z sercem czynnościowo jednokomorowym – zasady leczenia i opieki przewlekłej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

„Serce czynnościowo jednokomorowe” to termin odnoszący się do dużej i bardzo zróżnicowanej grupy wad wrodzonych serca, w których jedna z komór
jest pod względem anatomicznym lub czynnościowym niezdolna do pełnienia swojej funkcji. W takich sytuacjach nie jest możliwa korekcja anatomiczna
wady, a wieloetapowe leczenie chirurgiczne i interwencyjne prowadzi do wytworzenia układu z pojedynczą komorą zaopatrującą krążenie systemowe
i biernym napływem odtlenowanej krwi żylnej do krążenia płucnego. Liczba pacjentów poddawanych takiemu leczeniu wciąż rośnie i stanowi niemałe wyzwanie
zarówno dla kardiologów i kardiochirurgów dziecięcych, jak i dla pediatrów. W artykule omówiono podstawowe założenia i zasady leczenia torem
jednokomorowym oraz zagadnienia istotne w przewlekłej opiece nad pacjentami.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  476-483

Abstract:

The term “functionally univentricular heart” refers to a large and diverse group of congenital heart defects in which one chamber is incapable of supporting
either the pulmonary or the systemic circulation. Restoring normal heart anatomy is impossible in such situations, therefore, staged surgical management
aims to create the system with single ventricle supporting the systemic circulation and passive inflow of deoxygenated venous blood into the pulmonary
circulation. The increasing number of univentricular patients is a challenge for both pediatric and adult cardiologists and cardiac surgeons, as well as for pediatricians.
The article describes the principles of univentricular surgical pathway and long-term patients’ management.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  476-483


6 zł

author-image

Agnieszka Grzyb

author-image

Małgorzata Żuk