Quo vadis, hepatologio dziecięca? Współczesne trendy, możliwości i oczekiwania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule dokonano przeglądu osiągnięć współczesnej hepatologii. W szczególności odniesiono się do aktualnych doniesień, w tym postępu w diagnostyce
i leczeniu chorób wątroby.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  484-492

Abstract:

Authors present the actual view of modern hepatology. Especially they relate to the new trends and modern aspects of prognosis in contest of diagnosis
and treatment.
Standardy Medyczne/Pediatria  2022  T. 19  484-492


8 zł

author-image

Joanna Pawłowska

author-image

Irena Jankowska

author-image

Dorota Gliwicz-Miedzińska

author-image

Wojciech Jańczyk

author-image

Piotr Czubkowski

author-image

Piotr Socha