Dziecko utykające – wskazówki postępowania dla pediatrów i lekarzy POZ


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Utykanie jest powszechnym problemem pediatrycznym. Najczęściej pojawia się jako objaw nagły, któremu towarzyszą dolegliwości bólowe. Zaburzenie wzorca chodu może być przejściowe i krótkotrwałe, ale także przewlekłe i nasilające się, prowadzące nawet do utraty zdolności poruszania się. Jest skutkiem m.in. urazu, przewlekłych wrodzonych schorzeń nerwowo-mięśniowych o różnym początku i nasileniu, jak również objawem towarzyszącym infekcji. Niekiedy jest jednym z symptomów poważnych schorzeń, których przeoczenie będzie skutkować znacznym upośledzeniem sprawności i funkcji całego organizmu, a nawet przedwczesnym zgonem pacjenta.

Abstract:

Limping is a common problem in pediatrics. It appears most often as a sudden symptom accompanied by pain. The disorder of the gait pattern can be
transient and short-term, but also chronic and worsening, even leading to the loss of the ability to move. The causes include trauma, chronic congenitalneuromuscular diseases of various onset and severity or infections. However, it also happens that it is one of the symptoms of serious diseases. In this case the recognition delay will result in a significant impairment of the efficiency and function of the entire organism and even premature death of the patient.


10 zł

author-image

Małgorzata Kurbiel

author-image

Elżbieta Mężyk

author-image

Wojciech Kmiecik

author-image

Małgorzata Sobczyk

author-image

Dorota Turowska-Heydel

author-image

Zbigniew Żuber