Wpływ choroby otyłościowej na narząd wzroku u dzieci i młodzieży


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Choroba otyłościowa u dzieci osiągnęła rozmiary epidemii na całym świecie. Do nadmiernej masy ciała może się przyczyniać wiele czynników, m.in.
wzorce żywieniowe, poziom aktywności fizycznej i uwarunkowania genetyczne. Oprócz magazynowania energii tkanka tłuszczowa wydziela substancje bioaktywne odpowiedzialne za wywoływanie przewlekłego stanu zapalnego o niskim nasileniu. Odpowiedź zapalna w tkance tłuszczowej odgrywa ważną rolę w mechanizmach leżących u podstaw dysfunkcji makro- i mikronaczyniowych. W artykule przedstawiono potencjalny wpływ choroby otyłościowej u dzieci i młodzieży na parametry szerokości naczyń siatkówki, ciśnienie wewnątrzgałkowe, warstwę włókien nerwowych siatkówki, grubość plamki i naczyniówki oraz gęstość naczyń siatkówki.
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 204-213

Abstract:

Childhood obesity has reached epidemic levels worldwide. Many factors can contribute to excess weight gain, including eating patterns, physical activity levels and genetics. Beyond storing energy, adipose tissue secretes bioactive substances responsible for inducing a low-grade chronic inflammation in obese individuals. An inflammatory response in adipose tissue plays an important role in the mechanisms underlying macro- and microvascular dysfunction. In this article we present the potential effects of childhood obesity on retinal vessel width parameters, intraocular pressure, the retinal nerve fiber layer, macular and choroidal thickness and the retinal vessel density
Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 204-213


10 zł

author-image

Julia Dezor-Garus

author-image

Elżbieta Niechciał

author-image

Anna Gotz-Więckowska