Krótkie wędzidełko języka u dziecka – aktualne wytyczne postępowania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Krótkie wędzidełko (ankyloglosja) dotyczy ok. 4% populacji dziecięcej, częściej chłopców, powodując zaburzenia ruchomości języka. Może skutkować trudnościami w karmieniu piersią lub zaburzeniami rozwoju mowy. Istnieją różne skale oceniające skrócone wędzidełko i kwalifikujące do interwencji chirurgicznej, ale nie można przewidzieć wpływu zabiegu na poprawę ruchomości języka. Wzrasta liczba rozpoznawanych i operowanych skróconych wędzidełek. W celu lepszej kwalifikacji do interwencji chirurgicznej zalecane są konsultacje wielospecjalistyczne. Leczenie chirurgiczne, polegające na podcięciu lub plastyce wędzidełka, zależy od wieku dziecka oraz typu wędzidełka. Trwają badania nad opracowaniem rzetelnych wytycznych leczenia tego zaburzenia.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 292-297

Abstract:

A short frenulum (ankyloglosia, tongue-tie) affects approximately 4% of the pediatric population, more often in boys, causing tongue mobility disorders. This may cause problems with breastfeeding or speech development. There are various scales for assessment of shortened frenulum which may help to qualify a patient for surgical intervention, but the effect of the procedure on improved mobility cannot be predicted. The number of shortened frenulums recognized and procedures performed is increasing. To improve qualifications for surgical intervention, multidisciplinary consultations are recommended. Surgical treatment, consisting of cutting or plastic surgery of the frenulum, depends on the age of the child and the type of frenulum. Research is ongoing to develop reliable guidelines for the treatment of this disorder.

 

Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 292-297


12 zł

author-image

Leszek Grabowski