Najczęstsze problemy gastroenterologiczne u niemowląt. Podstawowe zasady diagnostyki i leczenia dla lekarza pediatry


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W poniższym artykule postaram się przybliżyć Państwu najczęstsze problemy gastroenterologiczne u niemowląt oraz przedstawić podstawowe zasady ich diagnostyki i leczenia. Kolka niemowlęca jest jedną z najczęstszych dolegliwości tego okresu, wzbudzającą duży niepokój u rodziców, ale także u lekarzy. Zasady diagnostyki i leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego są coraz szerzej znane lekarzom pediatrom, ale w większości przypadków objawy refluksu w tym wieku nie wymagają diagnostyki ani leczenia. Zaparcie i dyschezja niemowlęca są ze sobą często mylone, ponieważ w obu przypadkach niemowlę ma problem z defekacją, ale różnią się konsystencją stolca. Ostra biegunka jest jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji niemowląt w Polsce. Częstość ostrej biegunki u małych dzieci < 3. roku życia waha się od 0,5 do 2 epizodów/rok.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 299-314, DOI:10.17443/SMP2024.21.03

Abstract:

In the following article, I will try to familiarize you with the most common gastroenterological problems in infants and present the basic principles of their diagnosis and treatment. Infant colic is one of the most common problems of this period, causing anxiety among parents and doctors. The principles of diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux are becoming more and more known to pediatricians, but in most cases, the symptoms of reflux at this age do not require either diagnostics or treatment. Constipation and infant dyschezia are often confused because in both cases the infant has problems with defecation, but the consistency of the stool is different. Acute diarrhea is one of the most common causes of hospitalization in polish infants. The frequency of acute diarrhea in young children < 3 years of age ranges from 0.5-2 episodes/year.

 

Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 299-314, DOI:10.17443/SMP2024.21.03


12 zł

author-image

Grzegorz Oracz