Niedobór witaminy D w wieku rozwojowym – skala problemu, profilaktyka, leczenie i najnowsze rekomendacje z 2023 roku dla Polski


Słowa kluczowe / Keywords:



Streszczenie:

Niedobór witaminy D jest problemem powszechnym, dotykającym wszystkie grupy wiekowe. W Polsce niedobór witaminy D odnotowano u 90% dorosłych i prawie 100% nastolatków. W związku z tym należy prowadzić działania profilaktyczne niedoboru witaminy D nie tylko u dorosłych, ale również u dzieci i młodzieży. Należy prowadzić profilaktykę w oparciu o obowiązujące wytyczne, a w przypadku stwierdzonego laboratoryjnie niedoboru witaminy D – leczenie dawkami znacznie wyższymi od dawek profilaktycznych. Takie postępowanie znacznie zmniejszy obserwowane w wieku dorosłym ryzyko wielu zaburzeń i chorób. Suplementacja jest właściwa wtedy, gdy jest potrzebna, w przypadku witaminy D i jej niedoboru w wieku rozwojowym suplementacja jest potrzebna przez cały rok i jest bezpieczna.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 317-324

Abstract:

Vitamin D deficiency is a common problem that affects all age groups. In Poland, vitamin D deficiency was recorded in 90% of adults and almost 100% of teenagers. Therefore, prevention should be taken to avoid vitamin D deficiency not only in adults but also in children and adolescents. Prevention should be carried out based on applicable guidelines, and in the case of laboratory-diagnosed vitamin D deficiency, treatment should be performed with doses much higher than the preventive doses. Doing so will significantly reduce the risk of many disorders and diseases observed in adulthood. Supplementation is appropriate when needed, in the case of vitamin D and its deficiency in developmental age, supplementation is needed all year round and is safe.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024, T. 21, 317-324


10 zł

author-image

Paweł Płudowski

author-image

Justyna Czech-Kowalska

author-image

Teresa Jackowska