Składniki kobiecego mleka i ich biodostępność w świetle najnowszych doniesień.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

<p>Mleko kobiece jest bogatym i zmiennym pod względem składu pokarmem najlepiej spełniającym potrzeby żywieniowe ludzkiego noworodka. W odr&oacute;żnieniu od sztucznej mieszanki, pokarm naturalny nawet tej samej kobiety, zmienia się w czasie i r&oacute;żni się w zależności od diety, fazy laktacjii czynnik&oacute;w środowiskowych. Poza funkcją odżywczą, spełnia też rolę regulacyjną, za sprawą wielu bioaktywnych element&oacute;w takich jak np. oligosacharydy mleka kobiecego, kt&oacute;re pełnią m.in. role prebiotyk&oacute;w. Zawartość i efektywne wykorzystanie elemet&oacute;w mleka może zależeć w dużym stopniu odpredyspozycji genetycznych matki i dziecka. Znajomość składu pokarmu kobiecego i charakterystyka biochemiczna czynnik&oacute;w regulacyjnych pozwala uzupełniać niedobory w diecie karmiącej matki, kt&oacute;re mogą wpłynąć na ograniczoną dostępność szeregu ważnych czynnik&oacute;w takich jak długołańcuchowe kwasy tłuszczowe i witaminy.</p>

Abstract:

<p>Breast milk is rich and variable in terms of the composition of food that best meets the nutritional needs of the human infant. In contrast to the artificial mixture, breast milk even from the same women, changes in time, and it varies depending on the diet, lactation stage and the environmental factors.In addition to nutritional function, it has a regulatory role, thanks to a number of bioactive components such as milk oligosaccharides which act asprebiotics. The content and the effective use of milk bioactive element may depend to a large extent on the genetic predisposition of mother and child. Knowledge of the composition of breast milk and biochemical characterization of regulatory factors can supplement the deficiency in the diet of nursing mothers that may influence on a number of important factors, such as long-chain polyunsaturated fatty acids and vitamins.</p>

author-image

Aleksandra Wesołowska