author-image

Aleksandra Wesołowska


Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska  
pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Biologii Medycznej, WNOZ, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacja przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie

Prezes i współzałożyciel, powstałej w 2010 r. Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Laureatka prestiżowej nagrody im. T. Sendzimira przyznanej przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce (2008) oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019) za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa (2018). 
Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association, EMBA, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Banków Mleka Zjednoczonego Królewska, (UKAMB). Autorka licznych artykułów i wystąpień w prasie branżowej i kobiecej na temat idei banku mleka kobiecego i sposobu działania takich placówek w Polsce i za granicą, zależności składu mleka od diety oraz czynników środowiskowych. W czasie pandemii COVID-19 wraz z ogólnopolskim zespołem podjęła badania z zakresu ryzyka zakażenia dziecka od matki chorującej na COVID-19 oraz wpływu zmian w opiece okołoporodowej, wynikających z pandemii, na dobrostan matki i dziecka oraz sposób żywienia. Ekspert w dziedzinie wdrażania strategii żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych.